Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Alma Resources.

De algemene voorwaarden hebben betrekking op de door Alma Resources aangeboden services. Hieronder vallen onder andere werving & selectie, Detachering, inzet van ZZPérs en het adviseren van klanten m.b.t. de personeelsplanning.

De Algemene Voorwaarden zoals hieronder zijn van kracht vanaf 1 augustus 2014.

 

Open hier de algemene voorwaarden en lees meer >>>>