Opdrachtgever / Programmamanager

Geplaatst op:

Functie omschrijving:

De Opdrachtgever / Programmamanager gaat projecten uit zijn portfolio van investeringen (laten) uitvoeren. In deze rol haal je de benodigde informatie en ontwikkel je een strategische visie. Daarnaast maak je meerjarenplanningen om deze vervolgens te laten uitvoeren binnen de projectenorganisatie.

Wij verwachten dat de Opdrachtgever / Programmamanager een belangrijke speler wordt in het realiseren van alle technische projecten binnen het aan hem toegewezen domein.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen van een strategische visie over projecten in je portfolio / programma.
 • Opstellen van meerjarenplanningen.
 • Aanvragen van budgetten.
 • Opstellen van scope en opdrachtverlening.
 • Het geven van Interne opdrachten (projecten) aan de projectorganisatie.
 • Opstellen en schrijven van bestuursvoorstellen.
 • Onderhouden van een goede relatie met het bestuur / portefeuillehouders.
 • Er op toezien dat de opdracht binnen tijd, budget en gestelde kaders wordt uitgevoerd (GROTIK).
 • Bij wijzigingen of veranderingen proactief sturen en hierop aanspreken van projectleiders in de uitvoeringsorganisatie.
 • Verantwoording afleggen aan bestuur / portefeuillehouder over het programma.

Basis vereisten / opleidingen:

 • In bezit van HBO / WO diploma.(Bijvoorbeeld bedrijfskunde, WTB of civiel).
 • Werkervaring als Opdrachtgever / Programmamanager met nieuwbouw en/of grootonderhoud aan gemalen, bruggen en sluizen.
 • Ervaring met het maken van bestuursvoorstellen.

Gewenste vaardigheden:

 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schrijfvaardig
 • Politiek Sensitief
 • Strategische denken en tactisch handelen

Overige details:

Gezien de werkzaamheden en de locatie van het kantoor is bereidheid tot het bezoeken van projectlocaties soms noodzakelijk.

Bedrijfsomschrijving:

Deze functie is binnen een team waar assetmanagement wordt bedreven en is onderdeel van een overheidsorganisatie.